Aniket Sule

Ph.D. Astrophysics

मला रात्रीचं आकाश, रोजच्या जगण्यातले विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, मराठी भाषा आणि मुख्य म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोन या विषयांवर बोलायला आवडतं.