Dnyaneshwari Joshi

M.Sc. Biotechnology

“आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या विशाल वनस्पतींपासून ते सूक्ष्मजीवांपर्यंत सगळ्यांचा उपयोग करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, त्याच बरोबर मला निसर्गाचे निरीक्षण करून त्याचे फोटो काढण्याचा छंद आहे.”