Prajakta Zarekar

M.Sc. Biology

“सूक्ष्मजीवशास्त्र हा अशा जगाशी संबंधित विषय आहे जे उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाही. सूक्ष्मजीव ह्यांचा मध्‍ये ही बरीच विविधता आहे. त्यांचे जीवनचक्र आपल्यपेक्षा ही जटील आहे.”